FIVE CS
KATALOG / Aluminium / Arbetsbord

Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringsskede eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Five CS är ett kontrollbord för fönster- och dörramar i aluminium, med möjlighet att simulera de förutsättningar under vilka fönster och dörrar används: Fönsterkarmen fastspänns på hela ramens höjd med hjälp av ett system med justerbara klampar. Fönsterbågarna förs in i fönsterkarmen, därefter följer inglasningen och slutkontrollen. Rullbanan gör det möjligt för operatören att utföra av- och påtransporten av tunga dörr- och fönsterramar helt på egen hand.

BRAND SELECTION
Xclose
SELECTION
Xclose
OTHERS
COMPOSITE MATERIALS
PANELS
Xclose
SÖK

Söksystemet kan du söka efter innehåll inom följande strukturer:
Produkter, Kategorier, Focus On
Xclose
CHANGE LANGUAGE
Xclose